Pyrrhura molinae (Massena & Souancé, 1854) čes. pyrura zelenolící

ZOO Budapest